Obchodní podmínky

 
 
 
Úvod > Obchodní podmínky
 

Obchodní podmínky

Prodávajícího: společnost Mikulášek B.V. sro, sídlo: Považská 11, 903 01 Senec, Obchodní rejstřík OS BA I., oddíl: Sro, vložka č.: 39081 / B, IČO: 35974681, DIČ: SK2022119440, provozovatel Hip Hop Obchodu na www.gangstagroup.cz 

Způsob objednávání

Objednávat si můžete on-line přímo v českém jazyce na našich stránkách www.gangstagroup.cz. Pokud vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, můžete zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu info@gangstagroup.com, kde uvedete přesný název zboží, počet objednaných kusů, vaši přesnou adresu a mobilní telefonní číslo. Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři, resp. jejich uvedení v objednávce formou emailu. Objednávka je zároveň návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímuž uzavření dochází momentem, když objednatel, resp. kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky zboží po jeho výběru z internetové nabídky. Prodávající je povinen elektronicky potvrdit objednávku bezodkladně po jejím doručení; objednávka a potvrzení o přijetí se považují za doručené, jestliže prodávající a kupující mají k nim na svých elektronických zařízeních přístup.

Povinnosti prodávajícího

Zákazníkům se zavazujeme dodat:

Druh a množství zboží podle objednávky za kupní cenu a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.

Zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

Objednané zboží převzít při dodání, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit prodávajícímu. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího řádným převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném za předpokladu řádného zaplacení kupní ceny kupujícím. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. V případě, že si kupující objednané zboží řádně nepřevezme, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu včetně nákladů na doručení. V případě opětovného doručení zboží, je kupující povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Kupní cena zboží

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě www.gangstagroup.cz jsou uvedeny v českých korunách včetně 20% DPH. Z důvodu sídla naší firmy na Slovensku je faktura  za objednané zboží vystavená v měně EUR. Při doručování kurýrní služba tuto sumu přepočítá dle platných kurzů a zákazník platí dobírku kurýrovi v českých korunách.

Dodací lhůta

Objednávky vyřizujeme průběžně s tím, že každou objednávku vyřizujeme jednorázově, to znamená, že pokud některý z objednaného zboží nemáme k dispozici, posíláme jen zbývající objednané zboží (na což vás předem upozorníme zasláním potvrzujícího e-mailu, proto je důležité v objednávkovém formuláři vypsat vždy e-mailovou adresu, i mobilní telefonní číslo), chybějící zboží už dodatečně nezasíláme.

Důležité upozornění: Objednávka při které nebude uvedeno platné mobilní telefonní číslo a platná emailová adresa nebude kupujícímu potvrzena. Proto Vás žádáme vyplnit dané údaje pravdivě, abychom Vás mohli informovat co nejpřesněji o stavu vaší objednávky!!

Termín dodání

Dodací lhůta v rámci České Republiky je zpravidla do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky, přičemž některé zboží nacházející se na našem skladě se dodávají obvykle v kratší lhůtě, v takových případech budete předem informováni. Dodávka zboží probíhá pouze v pracovních dnech. Pokud zboží neobdržíte v uvedené 3 - denní lhůtě, informujte se o stavu vaší objednávky emailem na info@gangstagroup.com. V případě, že objednané zboží nebude možné zaslat podle výše uvedené dodací lhůty, oznámíme vám předpokládaný termín dodání zboží. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodávajícím prodloužena, zejména pokud je zpoždění způsobeno okolnostmi námi nezaviněnými (zpoždění zásilky, ztráta zásilky ...). Pokud prodávající nesplní kupní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit kupní cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně; náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení kupujícího od smlouvy ponese prodávající. Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

Způsob dodání objednaného zboží

Objednané zboží zasíláme v rámci Česka na dobírku Intime kurýrem. Jako doklad o zaplacení slouží faktura, resp. příjmový pokladní doklad, který Vám vystaví kurýr společnosti Intime. Součástí zásilky je i samotná faktura, která slouží zároveň jako dodací list. Součástí zásilky je i reklamační protokol. V případě, že si objednáváte obuv také záruční list, který si prosim dobře uschovejte pro případ reklamace. Jakmile bude zboží expedováno obdržíte na Váš email číslo zasilky pod kterým se Vám daná objednávka odesílá. Za doručení zboží odpovídá společnost Intime.cz V případě, že neobdrží zasilku ve stanovené lhůtě kterou jste obdrželi na email prosim kontaktujte přímo Hotline linku společnosti Zákaznická Linka Intime Spedice Tel: +420 246 092 912 sledovat zásilku můžete i prostřednictvím internetu a to na https://www.intime.cz/. Při komunikaci s operátorem budete potřebovat číslo zasilky, které obdržíte od nás po odeslání zasilky na Váš email zadaný v objednávce.

Platit za zásilku budete v Českých korunách ekvivalent v eurech kursem platny v den doručení zásilky a to Primo Kurýr při přebírání zásilky. V případě, že Vás kurýr nezastihne doma nechat vam odkaz resp. Vás bude kontaktovat telefonicky a proto je DŮLEŽITÉ aby jste uvedli platný telefonický kontakt. Po odeslani zboží dostanete na svůj email číslo zásilky (tracking number) pomocí kterého Můžete sledovat kde se zásilka nachazí. Doba dodání po obdržení čísla zásilky je zpravidla 2-3 pracovní dny. Pokud zásilku neobdržel v stanovené Dodací lhůta prosím kontaktujte Primo na společnost Intime ČR.

Kontakty na Kurýrskou službu Intime
Zákaznická Linka Tel: +420 246 092 912
PO-PÁ od 8.00 do 17.00 Hod

DŮLEŽITÉ upozornění: při komunikaci ze zasílatelskou společností prosím mějte připravené číslo zásilky a upozorněte prosím operátora, že se jedná o IMPORT ZE SLOVENSKA.

Poštovné

Gangstagroup.cz Urban Fashion Store zásíla zboží do České republiky výhradně kurýrskou společností Intime, která Vám zásilku doveze a doručí přímo na dodací adresu.

Cena poštovného pro Českou republiku jsou 3 € (cca 84 Kč). Z důvodu sídla naší firmy na Slovensku je faktura  za objednané zboží vystavená v měně EUR. Při doručování kurýrní služba tuto sumu přepočítá dle platných kurzů a zákazník platí dobírku kurýrovi v českých korunách! 

Dodací lhůta je 1 - 2 pracovní dny na zboží skladem a 3 - 7 pracovních dní na zboží na objednávku. Přesná dodací lhůta je uvedená u každého konkrétního zboží v popise zboží (nad cenou). 

Případné dotazy na již odeslané zásilky (dohodnutí přesného termínu doručení, osobní vyzvednutí apod.) kontaktujte, prosím, přímo kurýrní službu Intime. 

Kontakty na Intime: Info linka +420 246 092 912  , www.intime.cz , dispecer@intime.cz  

Zrušení objednávky

Vzhledem k tomu, že kupující nemá možnost si nabízené zboží předem prohlédnout, může zrušit svou objednávku bez uvedení důvodu do 24 hodin na info@gangstagroup.com, obratem vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Kupující své právo odstoupit od kupní smlouvy uplatňuje písemně, e-mailem na adrese info@gangstagroup.com nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Kupující ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda zboží bylo použito nebo má vady, které kupující nezpůsobil; přiměřená péče o zboží musí být zachována. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Pokud zboží plně odpovídal deklarovaným kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, kupující vrátí zboží na své náklady.

Reklamace

Před převzetím a zaplacením zásilky od kurýra je třeba si zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. V případě, že vám přišla zásilka poškozena, je třeba informovat prodávajícího e-mailem na info@gangstagroup.com. V takovém případě vám pošleme zásilku novou. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese jeho sídla. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Reklamace se vztahuje na:

prokazatelné výrobní chyby způsobené výrobcem.

Reklamace se nevztahuje na:

chyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží.

Postup při reklamaci

Po převzetí zboží si prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte při převzetí zboží vady, resp. nesprávně pořízenou fakturu, resp. jinou závadu, ihned nám oznamte zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu na info@gangstagroup.com. V případě, pokud zjistíte výrobní chyby, je třeba nejprve zboží na vlastní náklady zaslat na naši adresu spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu a krátký reklamační list, ve kterém v krátkosti vysvětlíte o co žádáte resp. co reklamujete z jakého důvodu. Při zpětném zasílání zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození. V případe, že žádate výměnu velikosti dbejte nato aby nám zboží bylo doručené nepoškozené/napr. cigaretový dým/, nenošené a ve stavu aby bylo schopné dalšího prodeje.  Ak kupující uplatní reklamaci, prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho výše uvedených právech z odpovědnosti za vady a na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

Ako používame súbory cookie?

Rad našich stránok používa súbory cookie, aby sme uchovali:

vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;

skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať); skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite. Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli. 

Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali. Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

 
 
 

Zákaznícky Servis Tel: +421-911-77-6199

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze